16. apríla 2015

Loretánska kaplnka a Čierna Madona / Loretto Chapel and Black Madonna / Loretto Chapel et Vierge Noire

Loreto je mesto a pútnické miesto v strednom Taliansku v provincii Ancona. Je rozložené na pahorku neďaleko Jadranského mora. Po Ríme je Loreto druhým najvýznamnejším pútnickým miestom v Taliansku s 3 miliónmi pútnikov ročne.

Pôvodne to bol vrch na ktorom vyrastal vavrínový háj, ktorý vlastnila pani s menom Laureta. V latinčine "laurea" je nazývaný aj vavrín. Meno tohto pútnického miesta mohlo tak vzniknúť z týchto pomenovaní. Pútnický chrám tu už bol okolo r. 1100. Nachádza sa tu Loretánska svätyňa, súbor stavieb ktoré obklopujú svätú chyžu – taliansky Casa Santa. Tento údajný dom Panny Márie bol podľa legendy prenesený anjelmi z Tersata, dnešnej Rijeky, v Dalmácii. Následne bol prenesený na druhú stranu Jadranského mora neďaleko talianskej Ancony. Cieľom pútnikov bolo však spodobnenie matky božej vo forme ikony a neskoršie sošky – Čiernej Madony, v centre chyže. Od 16. storočia sa napodobeniny Svätej Chyže začali šíriť po Európe a v súčasnosti sú po celom svete kópie tejto svätyne nazývanej Loreto.

Jednou z nich je aj kremnická Loretánska kaplnka s Čiernou Madonou. Viac o tejto kaplnke si prečítajte v predchádzajúcom príspevku.

Čierna Madona v Loretánskej kaplnke v Kremnici
Black Madonna in Loretto Chapel in Kremnica

Františkánsky kostol s Loretánskou kaplnkou a Čiernou madonou v Kremnici /
Franciscan Church with the Loretto Chapel and Black Madonna in Kremnica, Slovakia

Loretánska kaplnka s Čiernou Madonou z r. 1732 je súčasťou aj barokového františkánskeho Kostola sv.Barbory v Žiline. Kaplnka má obdĺžnikový pôdorys a po boku barokového oltáru s ústrednou plastikou Madony s dieťaťom po stranách je sv. Margarita a sv. Klára. 


Čierna Madona v Loretánskej kaplnke Kostola sv. Barbory v Žiline
Black Madonna in Loretto Chapel in the Church St. Barbara, Žilina

Čierna Madona v Loretánskej kaplnke Kostola sv. Barbory v Žiline
Black Madonna in Loretto Chapel in the Church St. Barbara, Žilina

     Kostol sv. Barbory v Žiline s Loretánskou kaplnkou a Čiernou madonou /
Church of St. Barbora in Žilina with the Loretto Chapel and Black Madonna, in Slovakia

Prečo Čierna Madona ?

Prvá pozoruhodná štúdia o pôvode a význame Čiernej Madony  sa objavila na zasadnutí Americkej asociácie pre rozvoj vedy, ktorú 28. decembra 1952 predstavil Leonard Moss. Moss rozdelil obrazy do troch kategórií: (1), tmavo hnedé alebo čierne Madony s fyziognómiou a pigmentáciu kože zodpovedajúcimi  domorodému obyvateľstvu; (2) rôzne formy umenia, ktoré sčerneli v dôsledku určitých fyzikálnych faktorov, ako je zhoršenie pigmentov na báze olova, nahromadený dym z použitia sviečok a hromadeniu špiny počas času, a (3) zvyškovú kategóriu bez vysvetlenia (Duricy, Michael P.,Black Madonnas).

Najstaršie Čierne madony majú africké rysy, sú menšie a dnes veľmi vzácne. Väčšinou ich zničili autori, ktorým ich rysy vadili. Tie neskoršie sú vytvorené v duchu svojej doby - bola zachovaná farba kože, ale mali "európsku" tvár. Vysoké sú väčšinou 70 cm, 30 cm na šírku a 30 cm do hĺbky. Tento pomer 7:3 odráža posvätnú numerológiu o stvorení sveta.

Pri hľadaní dávnej stopy Čiernej Madony, vedci pomocou molekulárnych hodín prišli k záveru, že mitochondriálna Eva a jej mitochondriálna DNA bola spoločným predkom pre všetkých dnes žijúcich ľudí. Predpokladá sa, že žila pred 140 tis. rokmi v dnešnej Etiópii, Keni, alebo Tanzánii. Mitochondriálna Eva, biblická metafora, je len posledný spoločný predok všetkých dnes žijúcich ľudí avšak líši sa od ženy, ktorá bola, alebo bude spoločná pre ľudstvo v inom časovom okamihu (Wikipedia, Mitochondriálna Eva).

Čiernou pannou bola zase alchymistami nazývaná prvotná hmota - prima materia. Nie je presné, čo mali na mysli, keď sa odvolávali vo svojich protokoloch na termíny "prima materia" alebo "čierna panna". Sú však teórie, ktoré tvrdia, že to bolo uhlie, alebo čierny piesok zo Saharskej púšte, iné hovoria, že sa jedná o čierne sopečné sklo (obsidián) z blízkeho východu. Čierna panna bol termín pre začiatok alchymistického procesu. "Materiál" sa premieňal a vytváral úplne inú hmotu. Z tohto dôvodu vznikla legenda o stvorení a výrobe zlata.

Podľa ďalšej teórie existuje prastará druidská vízia a druh lásky k špecifickému obrazu predpovedajúci existenciu ženy, ktorá privedie na svet záchrancu – spasiteľa. Touto ženou je práve Čierna Madona (demiurg.cz, Černá madona).

Čierna Madonna je zahalená tajomnými legendami a ukazuje sa, že bola uctievaná aj pohanmi ešte pred kresťanmi. Je tak témou na nové vedecké a historické štúdie, ako aj umelecké a literárne diela. V jednej znich, Čierna Madona, záhadná soška predstavuje kód, ktorý tajné spoločnosti od dávnych čias používali ako označenie strateného kľúča k prastarému zrdoju sily: Sfére Amenti.


Zdroje / Sources : 
1. Farský list, Loretánske litánie, 29.4.2012, ročník V.,18, Rímskokatolíckej farnosti v Prešove – Nižnej Šebastovej
2. Informácie v Kostole sv.Barbory v Žiline
4. Wikipédia, Loreto
5. Wikipdia, Svatá chýše

2 komentáre:

  1. This is the first time I visited this blog. Really this is awesome work with the blog.Thanks for informative post. I highly recommend this. Thanks a lot...
    Buenos Aires private tours

    OdpovedaťOdstrániť

 

Sample text

Sample Text

 
Blogger Templates